Βρέθηκαν 77 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DIONDOK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802121004
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170371501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801929100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166180201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OBERMEYER INFRASTRUKTUR GMBH & CO. KG


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 098106958
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124366701001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801485072
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157784001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC HARVEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801206223
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151720501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WE KONNECT IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801201645
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151623401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

3T MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801124309
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149655101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801121485
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149588301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΑΚΗΣ - ORLOFF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095738298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2523701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση