ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ , ΑΘΗΝΑ, 14341

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800610210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132030501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-10-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-10-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

AEK CC
AEK FC DEVELOPMENT NETWORK

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκειά της είναι: α) Η εμπορία τόσο χονδρική όσο και λιανική αθλητικών και μη ειδών, ρούχων, άλλων ενδυμάτων και εξοπλισμού εντός και εκτός καταστημάτων, ακόμα και με αλληλογραφία είτε μέσω διαδικτύου, β) Η δημιουργία Ακαδημίας ποδοσφαίρου, η εμπορία αθλητικών ειδών, ρούχων, άλλων ενδυμάτων και εξοπλισμού χονδρικώς είτε λιανικώς εντός και εκτός καταστημάτων, ακόμα και με αλληλογραφία είτε μέσω διαδικτύου και προμήθειες επί των πωλήσεων αυτών, γ) Η ανάπτυξη και η οργάνωση Δικτύου συνεργαζομένων Ακαδημιών-Συλλόγων ποδοσφαίρου (με συγκεκριμένες προδιαγραφές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα) με την επωνυμία «ΑΕΚ FC ACADEMY NETWORK» με την συνεργασία Ακαδημιών-Συλλόγων εσωτερικού-εξωτερικού, δ) Η ανάπτυξη και ποιοτική εκπαίδευση των νεαρών παικτών στις Ακαδημίες ποδοσφαίρου στα πλαίσια της προώθησης της αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών προπόνησης των νεαρών αθλητών και υπηρεσιών σχολής αθλημάτων. Η συνεργασία των αθλητών μεταξύ τους, η στήριξη και προώθηση νέων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών στην ομάδα της ΑΕΚ και η παροχή κινήτρων για ενασχόληση με τον αθλητισμό, ε) Η παροχή υπηρεσιών αθλητικών σωματείων και παροχή οιωνδήποτε υπηρεσιών σχετικών με δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας, στ) Η πώληση δικαιωμάτων αγώνων τηλεοπτικής ή διαδικτυακής (μέσω internet) μετάδοσης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, η διανομή προγράμματος κατ’ οίκον μέσω καλωδιακής υποδομής – με χρέωση ανά θέαση (live-streaming), καθώς και κάλυψη υπηρεσιών ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων και άλλων ενσύρματων (καλωδιακών) διαδικτυακών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και εν γένει άλλων ασύρματων αντίστοιχων υπηρεσιών, ζ) Η παροχή υπηρεσιών τόσο ενοικίασης όσο και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού, η) Η παροχή υπηρεσιών περί χορήγησης αδειών για την εμπορική εκμετάλλευση και εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης εμπορικών σημάτων, χρωμάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της ομάδας, όσο και δικαιωμάτων επί συμβάσεων δικαιόχρησης, θ) Η διαφημιστική εκμετάλλευση των αγώνων μέσω της διάθεσης διαφημιστικού χώρου ή/και χρόνου στο διαδίκτυο, η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο επί αμοιβής, είτε βάσει συμβάσεως, η πώληση διαφήμισης αναφορικά με πάσης φύσεως προωθητικές ενέργειες και διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικά με την ομάδα, καθώς και όποιες άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου που δύνανται να εκτελούνται με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, η παρουσία περιμετρικής διαφήμισης του γηπέδου και εξασφάλιση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και η παροχή περαιτέρω υπηρεσιών διάθεσης χώρου καταστήματος για την εποικοδομητική προβολή αγαθών και εν γένει οιωνδήποτε άλλων διαφημιστικών υπηρεσιών και ι) Η διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με την δράση, την ιστορία, την αθλητική, πνευματική και πολιτιστική καταξίωση, αρωγή και ανάδειξη της ομάδας, η εν γένει διοργάνωση πάσης φύσεως προωθητικών ενεργειών για την προβολή της ομάδας στο φίλαθλο και ευρύτερο κοινό, καθώς και η δυνατότητα εμπορικής διαχείρισης και διάθεσης εισιτηρίων για τα ως άνω θεάματα, αθλητικά, πολιτιστικά στα πλαίσια προώθησης αγώνων, οιωνδήποτε προγραμματισμένων εκδηλώσεων και εν γένει ενεργειών με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της ομάδας. Για την επίτευξη των ανωτέρω καθίσταται αναγκαία η συμμετοχή και συνεργασία περισσότερων συλλόγων. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: Α) Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερείς σκοπούς ή να συμμετέχει ή να ιδρύει εταιρείες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται στην έγκριση της πρώτης μετά την απόφαση, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, Β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, Γ) Να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις, ολόκληρες ή κλάδους αυτών, ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδους σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία, Δ) Να ιδρύει νέες επιχειρήσεις και εταιρείες που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς καθώς και να συμμετέχει ή αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, Ε) Να διενεργεί γενικά κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία και χρήσιμη, άμεσα ή έμμεσα, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα για την πραγματοποίηση των σκοπών της, ΣΤ) Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή οποιονδήποτε τρίτον, Ζ) Να διενεργεί κάθε άλλη εμπορική εργασία, η οποία θα αποφασισθεί από τη Συνέλευση των εταίρων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κύρια
47646503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47646504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47646507 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Η ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
47646516 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47916500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47996500 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
61104900 ΆΛΛΕΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ (ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
61105300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΘΕΑΣΗ Δευτερεύουσα
61204900 ΆΛΛΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
73111900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121300 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121400 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
73121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα
77211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
77401200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
85511006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΘΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
85511007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
93121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
93191300 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση