ΕΥ ΛΟΓΟΥ ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 197 , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14564

ΕΥ ΛΟΓΟΥ ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 197 , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800634860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133284001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-02-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-02-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΥ ΛΟΓΟΥ ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ Μ.Ι.Κ.Ε
STC LIMOS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 197
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοποί της εταιρίας είναι: α) Η ενοικίαση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και εν γένει οχημάτων άνευ οδηγού ή και με οδηγό. β) Η αγορά, πώληση, χρηματοδοτική μίσθωση, αντιπροσωπία και μεσιτεία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και εν γένει οχημάτων. γ) Η αγορά, πώληση και μίσθωση σκαφών θαλάσσης. δ) Η αγορά, πώληση, αντιπροσωπία και μεσιτεία ανταλλακτικών, μερών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και εν γένει οχημάτων και σκαφών θαλάσσης. ε) Οι υπηρεσίες λογοθεραπείας ζ) Οι υπηρεσίες εργοθεραπευτή η) Οι υπηρεσίες ψυχολόγου και παιδοψυχολόγου θ) Οι υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού. ι)Οι υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου, δασκάλου, καθηγητή και γενικά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ια) Οι υπηρεσίες φροντιστηρίου, θετικών και θεωρητικών επιστημών ιβ) Οι υπηρεσίες φυσιοθεραπείας ιγ) Οι υπηρεσίες παιδότοπου και φύλαξης μικρών παιδιών ιδ) Οι υπηρεσίες παιδοψυχολόγου και γενικά συμβούλου ψυχικής υγείας ιε) Οι υπηρεσίες παροχής συνοδού Η εταιρία μπορεί να εισάγει τα ως άνω είδη από το εξωτερικό. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό,


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση