Βρέθηκαν 55 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801799386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163565601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHIOS ENERGY SMART APPLICATIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801487053
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157820301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΕΛΤΕΚ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801314916
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154211201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DETRA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801268700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153122601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042180451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152482501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WUZHENG EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801163396
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150550001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R BROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση