ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΥΘΗΡΙΩΝ 18 , ΑΛΙΜΟΣ, 17456

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΚΥΘΗΡΙΩΝ 18 , ΑΛΙΜΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128630895
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133654701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-02-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-03-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

V GLASS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΥΘΗΡΙΩΝ 18
  Πόλη:
ΑΛΙΜΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΛΙΜΟΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση