Βρέθηκαν 147 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

RUES CLASSIQUES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802052829
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168981801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VG HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801890391
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165256301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BARSAMIAN & RACOVICI Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801733637
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162362101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ SANTA MARIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800946541
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145506701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDAXIS GLOBAL LABORATORIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801383393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155636301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INSTA PRODUCTIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801291660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153670601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DK PANCLIMA Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801243220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152538701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

M.E. PHARMAKON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801209249
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151788401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GKDP DIGITALCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801185813
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151310201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση