ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΛΕΝΤΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΙΕΡΡΟΥ ΔΟΥΚΑΚΟΥ 3 , ΠΕΝΤΕΛΗ, 15236

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΛΕΝΤΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


ΠΙΕΡΡΟΥ ΔΟΥΚΑΚΟΥ 3 , ΠΕΝΤΕΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131834400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118416603000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-04-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-04-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ETCHING

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΙΕΡΡΟΥ ΔΟΥΚΑΚΟΥ 3
  Πόλη:
ΠΕΝΤΕΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΝΤΕΛΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση