Σ & Μ ΣΟΙΛΕ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΗΤΡ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 58 , ΑΙΓΑΛΕΩ, 12243

Σ & Μ ΣΟΙΛΕ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΗΤΡ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 58 , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800660711
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134635101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-05-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-05-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΗΤΡ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 58
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Η χονδρική και λιανική εμπορία (πρατήριο) ψωμιού, ειδών και προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, παρόμοιων ειδών, αναψυκτικών, γαλακτοκομικών προϊόντων, ξηρών καρπών, εμφιαλωμένου νερού, καφέ, κέτερινγκ (Catering), μπισκότων και παρομοίων ειδών. β) Η παραγωγή ψωμιού, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων, παξιμαδιών και μπισκότων, παραγωγή διατηρουμένων ειδών ζαχαροπλαστικής και προϊόντων σοκολατοποιίας. γ) Η αντιπροσώπευση ή μεσιτεία πώλησης προϊόντων και ειδών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και γλυκισμάτων. δ) Η λιανική εμπορία ψωμιού, κέικ, αρτοσκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη ή το αλεύρι, διατηρημένων ή τυποποιημένων. ε) Η παραλαβή, μεταφορά και διάθεση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και εργολαβία ανάληψης τοιούτων εργασιών και η συνομολόγηση συμβάσεων μετά των κτηνοτρόφων και γαλακτοκόμων εν αναφορά προς τοιαύτας εργασίας. στ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα παραπάνω είδη, τεχνογνωσία, υλικά και μηχανήματα. ζ) Η διενέργεια κάθε άλλης παρεμφερούς δραστηριότητας ή πράξεως που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με τις ίδιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες ή να αντιπροσωπεύει αυτές. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. δ) Να μισθώνει, εκμισθώνει, αγοράζει και πωλεί ακίνητα εν γένει κ.λ.π. ε) Να συμμετέχει σε πλειοδοτικούς μειοδοτικούς ή οποιουδήποτε άλλου είδους διαγωνισμούς και προκηρύξεις, δημόσιους ή και ιδιωτικούς, αναφερόμενους στις ανωτέρω δραστηριότητες της εταιρείας. στ) Να κάνει κάθε άλλη συναφή εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της Εταιρείας. ζ) Να αγοράζει, να πωλεί, να μισθώνει να υπεκμισθώνει αυτοκίνητα επιβατικά, φορτηγά και οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο εξυπηρετεί της ανάγκες της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση