Βρέθηκαν 100 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

FIRELEX ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801824013
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164022801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENVIRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801636192
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160566801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CARGO LINE INTERNATIONAL Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801596349
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159815701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801568375
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159285101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΟΤΟΠΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801450999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157127401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΛΛΟΥΣ ΙΩΣΗΦΙΝΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801417315
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156372201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PROHEALTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801396524
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155919001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARROW LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997927260
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155710201001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση