ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΕΛΦΩΝ 2Α & 2Γ , ΑΘΗΝΑ, 10680

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΔΕΛΦΩΝ 2Α & 2Γ , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800805861
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141490601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-02-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-02-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

THE CONSQUARE M. I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΕΛΦΩΝ 2Α & 2Γ
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός 1. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επίπλων γραφείου 2. Χονδρικό εμπόριο επίπλων - μικροεπίπλων εισαγωγής 3. Χονδρικό εμπόριο γυάλινων καθρεπτών 4. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών φωτιστικών εξαρτημάτων οροφής ή τοίχου 5. Χονδρικό εμπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδων 6. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων γραφείων και καταστημάτων 7. Κατασκευαστικές εργασίες για επαγγελματικούς χώρους (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 8. Εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων και τοίχων 9. Υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών 10. Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων γραφείου. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπα·ίκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46651000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κύρια
31019900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
46471101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46471102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΙΟΥ, ΤΗΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46471110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46471208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ Η ΤΟΙΧΟΥ Δευτερεύουσα
46471307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΥΦΑΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47595500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
77331102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση