Βρέθηκαν 28 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VIETNAM HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801602139
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159926701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THRIVEFORMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801330990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154550201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΖΕΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 070673433
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9362201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037070716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151546201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146959924
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148988001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AKMAIOS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800818125
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141993001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VILLA DONNA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800644422
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133766301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)KBS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800576875
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130261201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2014
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σύνδεση