Ηλίας Περδικάρης Ε.Ε.

ΜΠΑΚΟΥ Γ 1 , ΦΙΛΟΘΕΗ, 11524

Ηλίας Περδικάρης Ε.Ε.


ΜΠΑΚΟΥ Γ 1 , ΦΙΛΟΘΕΗ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800830808
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142382101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-04-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-04-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΠΑΚΟΥ Γ 1
  Πόλη:
ΦΙΛΟΘΕΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: «Η εμπορία χονδρική και λιανική, διάθεση χονδρική και λιανική, η πώληση (χονδρική και λιανική) εντός της Ελλάδος και εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η εισαγωγή από τρίτες χώρες στην Ελλάδα και από τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορία και διακίνηση εντός της Ελλάδας και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η Εξαγωγή από την Ελλάδα και από τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες, η διαμεσολάβηση στην εμπορία και στην πώληση καθώς και η εμπορία, πώληση και διακίνηση προϊόντων αλουμινίου, σιδήρου, πλαστικού και οποιουδήποτε κατασκευαστικού υλικού και προϊόντος που σχετίζεται με την εμπορία πορτών, παραθύρων, κουφωμάτων κλπ καθώς και όλα τα είδη κατασκευασμένα από αλουμίνιου ή σίδηρο ή πλαστικό ή από πρόσμιξη των ανωτέρω υλικών και όλα τα είδη που σχετίζονται με πόρτες, παράθυρα, κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου και πλαστικών . Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση εμπορικών συνεργασιών ακόμα και η παροχή εμπορικών υπηρεσιών σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. (β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47524955 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Κύρια
46651001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ Η ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Δευτερεύουσα
46651008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46731634 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΡΤΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Δευτερεύουσα
46731636 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
46731637 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ, ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46731645 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ Δευτερεύουσα
47524952 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΡΤΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Δευτερεύουσα
47524956 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ, ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
47524961 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ Δευτερεύουσα
47595505 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ Η ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Δευτερεύουσα
47595519 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση