Βρέθηκαν 86 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

XVOX V-TECH ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802387482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175457701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SHIMA CONSTRUCTIONS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802231727
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172618101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAVILI EXPORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802025956
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168400201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΤΣΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 167036829
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168336501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CASA DEVELOP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801585220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159607601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AL GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801569452
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159304301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056591564
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158133001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEW ONE ΜΟΤΟMS & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801496848
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157992601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση