Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ - ΠΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802315529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174184701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ - Χ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801883001
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165134101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SafetyTechHellas Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801743380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162532101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CASA DEVELOP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801585220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159607601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TEREZA BREGU TOY POL


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 121118184
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146581601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NASCO ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800993530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146516001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ηλίας Περδικάρης Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800830808
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142382101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΑΣ ΧΑΟΥΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800735725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138942901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΔΕΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. DOORWAY


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800650649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134105301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση