ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 41 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14452

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ


ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 41 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 102899833
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142502301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-05-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-05-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
IATRIKI EXELIXI

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 41
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κύρια
46461112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46461206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
46461222 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47747500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47747501 ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47747510 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47747516 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΙΓΓΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47747522 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση