ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 14 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14451

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία


ΚΟΡΙΝΘΟΥ 14 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094130840
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 362401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-01-1984
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-07-1984
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 14
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Η εμπορεία γεωργικών ειδών και κτηνοτροφικών προϊόντων όπως: 1) Σπόρων γενικώς. 2) Φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων. 3) Γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων. 4) Είδη κήπων, όπως επίσης και η τεχνική μελέτη και κατασκευή των. Β. Η παραγωγή, συσκευασία και πώληση στο εξωτερικό και στο εσωτερικό α) σπόρων, β) φυτών, γ) φυτοφαρμάκων, δ) λιπασμάτων. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού εισαγωγής και εξαγωγής και εξαγωγής. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε ομοειδές ή συναφείς επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές ή να συνεργάζεται μ΄ αυτές, για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίζει τους σκοπούς της εταιρείας, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση