Βρέθηκαν 162 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106749139
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 63419703000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 135379438
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169717701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ANDISA HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802078138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169495401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SERGHEI OPREA TOY ANDREI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064453630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167365501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Choco Myths Exports Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801562021
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159176801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998097489
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9375801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

OSTEOTECH Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801366427
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155258001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRECOCHEM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801359055
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155090801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση