ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ 2 , ΑΘΗΝΑ, 11851

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ 2 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 000143510
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135989801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-10-1959
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-11-1963
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ 2
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΘΗΣΕΙΟ

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση