Βρέθηκαν 33 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΑΗΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 162178032
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168436001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARKA ESTATES Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801652481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160868801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RADEFY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801045890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147765501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TIGER B.S. SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801009528
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146870701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΑΜΒΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800949137
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145564301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. ΒΕΣΤΑΡΧΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800830650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142376301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EUROHOLDING ASSISTANCE IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800802999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141396301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση