ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΙΚΕ

ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 124 , ΑΘΗΝΑ, 11526

ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΙΚΕ


ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 124 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800864295
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143330001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-08-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-08-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΙΚΕ
ATHINAION MOVIE THEATRES PC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 124
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Η εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών. 2) Η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, η εισαγωγή κινηματογραφικών ταινιών, εκμετάλλευση και διανομή αυτών, Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως κινηματογραφικών μηχανημάτων και κινηματογραφ ικών ειδών. 3) Η εκμετάλλευση κυλι κείων. Για την επιτευξη του σκοπου της μπορεί να συνεργάζεται με οποιαδήnοτε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα και με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει και συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή αλλοδαπές με παρεμφερείς σκοπούς, με οποιαδήποτε μορφή ή εταιρικό τύπο και να συvχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία εντός ή εκτός Ελλάδος. Με τροποποίηση του Καταστατικού εππρέπεται η διεύρυνση ή μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση