Βρέθηκαν 28 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΑΛΛΙΣΤΗ SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801932872
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166475201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SHOWBIZ.ART ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800962516
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145834901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800864295
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143330001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΙΣΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800744076
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139180301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C2 Films ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800657699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134485601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΤΣΙΑΝΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998368675
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8208101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση