ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 32 , ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 14121

ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 32 , ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800606491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131862801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-11-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-11-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MERSINIAS -FOOD AGENCY S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 32
  Πόλη:
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Ως σκοπός της Εταιρείας ορίζεται: 1.1 Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, ειδών γενικού εμπορίου κρεάτων, πουλερικών, ψαρικών, λαχανικών, ζυμαρικών, τυροκομικών, γλυκών, τροφίμων γενικώς, βιομηχανικών και συναφών ειδών Ειδικότερα η εταιρεία θα ενεργεί με αμοιβή ( προμήθεια ) και κατ΄ επάγγελμα διαμεσολάβηση για λογαριασμό ενός ή περισσότερων αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων. 1.2 Η εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων ιδιόκτητων ή μισθωμένων, καθώς και η αγορά, πώληση και κατασκευή κάθε είδους ακινήτου. 1.3 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς και Αιολικούς Σταθμούς και η εμπορία της παραγόμενης αυτής ηλεκτρικής ενέργειας. 1.4. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας και από φωτοβολταϊκά συστήματα. 1.5 Το εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος. Τις ανωτέρω υπό 1.3 έως 1.5 δραστηριότητες μπορεί η Εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση