ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΛΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 285 , ΑΙΓΑΛΕΩ, 12242

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΛΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 285 , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123086270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144410401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-11-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-11-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ELECTRODYNAMIC WHEELS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 285
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση