ΚΑΪΝΕΤΙΚ ΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 54 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

ΚΑΪΝΕΤΙΚ ΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 54 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800911829
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144740101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-12-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-12-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

KINETIC OIL

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 54
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν είναι: 1) Το χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων και η εν γένει εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων και πάσης φύσεως προϊόντων διυλίσεως πετρελαίου. 2) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία φυσικού αερίου. 3) Η διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων στην Εγχώρια και Διεθνή Ναυσιπλοΐα. 4) Η διάθεση καυσίμων και λιπαντικών, για τον εφοδιασμό πλοίων και πλωτών μέσων. 5) Οι εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία ορυκτελαίων και λιπαντικών παντός τύπου. 6) Το λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα. 7) Οι υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων των προϊόντων πετρελαίου, με βυτιοφόρα οχήματα. 8) Η ίδρυση και λειτουργία σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων. 9) Η εμπορία υγρών καυσίμων, ορυκτελαίων και υγραερίων, ειδών αυτοκινήτου, τυποποιημένων περιοδικών, ψιλικών και συναφών και λοιπών ειδών. 10) Η ίδρυση και λειτουργία, στα συγκροτήματα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, καταστημάτων γρήγορης εστίασης, εστιατορίων, καφέ, πρακτορείων ΟΠΑΠ, λαχείων, στοιχημάτων κλπ και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου, λιπαντηρίου, επισκευής αυτοκινήτων, ελαστικών και παροχής συναφών και λοιπών υπηρεσιών. 11) Η άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου οποιωνδήποτε οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού για οποιαδήποτε συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες. Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: - Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο και ειδικότερα να συνάπτει εμπορικές συνεργασίες στα πρατήρια με τρίτες εταιρείες και δημιουργία shop in shop εταιρικών εμπορικών σχημάτων. - Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με ομοειδείς επιχειρήσεις. - Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία την οποία θα αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων της Εταιρείας. - Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μπορεί να αποφασίζεται η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και εν γένει η τροποποίηση του σκοπού της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση