ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 2 , ΑΘΗΝΑ, 11635

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 2 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800912980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144770901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-01-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-01-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

E CHANNEL

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 2
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

3.1. Σκοπός της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι: Α) η παραγωγή και η εκμετάλλευση κάθε είδους ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων και εν γένει οπτικοακουστικών έργων, με οποιοδήποτε τρόπο, μέθοδο και μέσο, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, Β) Οι υπηρεσίες παραγωγής και συμπαραγωγής για την ελληνική, κοινοτική και διεθνή αγορά οπτικοακουστικών έργων, η διανομή και η εκμετάλλευση αυτών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, οι υπηρεσίες παραγωγής, η εισαγωγή, η εξαγωγή, εμπορεία και εν γένει εκμετάλλευση οπτικοακουστικών έργω την ημεδαπή και την αλλοδαπή, η τεχνική επεξεργασία οπτικοακουστικών έργω δια μηχανημάτων επεξεργασία και αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, η αναπαραγωγή οπτικοακουστικών έργων, η αντιπροσώπευσης οποιαδήποτε επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό/ Γ) η εμπορία χονδρική και λιανική κάθε είδους υγιεινής διατροφής, συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής και παραφαρμακευτικών προϊόντων Δ) η εμπορεία χονδρική και λιανική σεντονιών και μαξιλαριών και γενικά λευκών ειδών, ηλεκτρικών κουβερτών, ηλεκτρονικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους, ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, κλιματιστικών μηχανημάτων ως και άλλων ειδών από δέρμα ή συνθετικά δέρματα Ε) το λιανικό εμπόριο διάφορων αγαθών και προϊόντων από επιχειρήσεις πωλήσεως με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεπωλήσεων, τηλεμάρκετιγνκ διαφόρων αγαθών για λογαριασμό τρίτων Στ) χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών νοσοκομείων μιας χρήσεως, εκτός από είδη ένδυσης Ζ) χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών και ιατρικών θερμομέτρων Η) Λιανικό εμπόριο διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων, Θ) λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και ιατρικών αναλώσιμων υλικών Ι) λιανικό εμπόριο ιατρικών θερμομέτρων Ια) λιανικό εμπόριο χάρτινων ειδών νοσοκομείων μιας χρήσεως Ιβ) λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου Ιγ) λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου Ιδ) Εμπόριο ειδών – μέσων (χονδρική – λιανική) ατομικής προστασίας (αντισηπτικά, γάντια, μάσκες προστασίας προσώπου κάθε είδους και λοιπά συναφή είδη) Ιε) οι υπηρεσίες τηλεοπτικών σταθμών Τοπικής και περιφερειακής, οι υπηρεσίες διάθεσης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, οι υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων, η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, οι υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης ως αι κάθε άλλου είδους υπηρεσίες διαφήμισης, Ιστ) η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμάτων ακινήτων και όλες οι σχετικές μα αυτά υπηρεσίες, Ιζ) κάθε μορφής υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου Ιη) χονδρικό εμπόριο χαλιών και κιλιμιών Ιθ) λιανικό εμπόριο χαλιών γενικά Κ) Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, κτηρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτήρια κατοικιών, ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης, ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για κτήρια κατοικιών, μη οικιστικών κτηρίων και οικοπέδων για την ανέγερση κτηρίων κατοικιών Κα) Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται για κατοικία, υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση, υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διάρκειας, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτων για κατοίκηση, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε ΦΠΑ, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε ΦΠΑ. Κβ) Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση, υπηρεσίες ενοικίασης βιομηχανοστασίου, υπηρεσίες μίσθωσης ασκεπούς χώρου για την εγκατάσταση μηχανημάτων, υπηρεσίες παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεων (γήπεδα γκολφ, τένις κλπ) Κγ) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, Μεσιτικά γραφεία ακινήτων, υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες πώλησης κτηρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτηρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης, υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση κτηρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες πώλησης κτηρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων βάσει αμοιβής ή σύμβασης, υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτηρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Κδ) Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες διαχείρησης κτηρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης. 3.2 Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται: Α) Να συμμετέχει ή και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο Β. Να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εσωτερικού ή εξωτερικού σε σχέση με τους παραπάνω σκοπούς Γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
60200000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Κύρια
18201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
18202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟΕΓΓΡΑΦΗΣ Δευτερεύουσα
59111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
59111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59111300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
59121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΤΑΖ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ, ΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59121601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ Δευτερεύουσα
59131101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
60100000 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ Δευτερεύουσα
60201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
60201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δευτερεύουσα
60202000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Δευτερεύουσα
60203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
60203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
60204000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση