Βρέθηκαν 77 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NM DESIGN OBJECTS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801752861
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162693801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801412589
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156278201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801318860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154304101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125885340
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152069001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑ ΒΡΕΣ ΜΑΘΕ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801083175
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148676601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800472460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124343801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΦΕ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801046099
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147769701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΛΚΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 127778911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147972201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση