Βρέθηκαν 69 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EPTISA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802329903
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174446801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PBK Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802184691
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171664501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NM DESIGN OBJECTS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801752861
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162693801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801412589
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156278201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125885340
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152069001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MUSEO Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801196065
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151511801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑ ΒΡΕΣ ΜΑΘΕ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801083175
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148676601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση