Α. ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 137 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 14235

Α. ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.


ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 137 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800922402
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145002101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-01-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-01-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 137
  Πόλη:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι η λειτουργία και εκμετάλλευση καταστήματος χονδρικής και λιανικής πωλήσεως σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνιτών, εργαλείων χειρός, χρωμάτων και βερνικιών, λιπαντικών και ελαίων, ανδρικών ενδυμάτων και υποδημάτων για επαγγελματική χρήση, καθώς και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων. Η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, σκοποί της εταιρίας είναι: Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης σε φορείς του Δημοσίου, Ιδιωτικού, Κοινωνικού Τομέα καθώς και σε Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής που ανήκουν στο χώρο της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου για δράσεις και προγράμματα που χρησιμοποιούνται από Εθνικούς πόρους, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, σε φορείς του Δημοσίου, Ιδιωτικού , Κοινωνικού Τομέα καθώς και σε Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής, που ανήκουν στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρησιακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για λογαριασμό φορέων του δημοσίου, ιδωτικού και κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και αξιολόγησης κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Η προετοιμασία, εκπόνηση και παρακολούθηση εφαρμογής ειδικών επιχειρησιακών αναπτυξιακών προγραμμάτων που σχετίζονται με μεγάλα γεγονότα κάθε μορφής. Η εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τον αναπτυξιακό νόμο, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση ανθρωπίνου δυναμικού για λογαριασμό επιχειρήσεων και άλλων φορέων. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και η παροχή υπηρεσιών στις νέες τεχνολογίες. Η έρευνα αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες και η οργάνωση προγραμμάτων προώθησης πωλήσεων. Η διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων στα πλαίσια εθνικών πολιτικών για ειδικές κοινωνικές ομάδες. Η παροχή υπηρεσιών και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για ειδικές κοινωνικές κοινωνικές ομάδες. Η τεχνική υποστήριξη φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η οργάνωση διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας για επιχειρήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες. Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την υλοποίηση έργων και πολιτικών τους. Η λειτουργία και διαχείριση υπηρεσιών και δομών τηλεπληροφόρησης (call center). Η οργάνωση προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής και marketing για προϊόντα, υπηρεσίες και φορείς. Οι αντιπροσωπεύσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών σε τοπικό ή πανελλαδικό επίπεδο με χρήση της μεθόδου franchising. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων. Η συμβουλευτική υποστήριξη και η οργάνωση της προσυμβατικής διαδικασίας έργων και υπηρεσιών που εκτελούνται με τη διαδικασία των Συμπράξεων Δημοσίου – Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα. Η μεσολάβηση στη διαδικασία χρηματοδοτήσεων προς ιδιώτες, Δημόσιους και Αυτοδιοίκητους φορείς. Ο σχεδιασμός και η επίβλεξη υλοποίησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η ανάληψη έργων τεχνικού συμβούλου. Η εκπόνηση – επίβλεψη πάσης φύσεως ενεργειακών, μηχανολογικών – ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μελετών και πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Σχεδιασμός, υλοποίηση και εγκατάσταση πάσης φύσεως ευφυών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού. Η τεχνική υποστήριξη φορέων του Δημοσίου, της αυτοδιοίκησης, και των συλλογικών τους οργάνων για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46741300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Κύρια
33121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33122100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46421134 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46421141 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46421208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Δευτερεύουσα
46711301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΙΕΛΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
46731400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
46741100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47308103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47524115 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47524210 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47524700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
47717000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47717105 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση