Βρέθηκαν 81 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΤΣΙΛΕΤΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 053424732
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173836901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802133316
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170620301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801392710
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155828001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ-Π ΠΛΕΥΡΗΣ Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801279891
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153394401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GIGA SOLAR GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801237875
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152418501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΞΙΝΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801052438
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147934801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147106673
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149129601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση