Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141762794
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146370101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800922402
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145002101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΡΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800864338
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143322101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΟΥΣΑΛΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066439525
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142260601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800693810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136822601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΥΡΛΙΑΚΑ ΑΓΟΡΩ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800647227
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133926701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEW RETAIL PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800537757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128292101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELCAWEAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800442719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122773801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ELSOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800411491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120938601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση