ΜΑΣΤΕΡΦΟΛΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 , ΑΘΗΝΑ, 11251

ΜΑΣΤΕΡΦΟΛΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800927760
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145104201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-02-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-02-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MASTERFOLD A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η εκτέλεση από αυτήν για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων με εκμίσθωση, διαχείριση ή μεσιτεία διαφημιστικών εργασιών - υπηρεσιών, εργασιών μάρκετινγκ, μηχανογραφικών εργασιών οιουδήποτε είδους και με όλους τους εκάστοτε υφιστάμενους τρόπους, μεθόδους και μέσα κατά οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό. Η εν γένει παραγωγή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών, καθώς και κάθε άλλη γενικά πράξη που θα έχει άμεση ή έμμεση σχέση την παραγωγή διαφήμισης ή παρόμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 2. Η μελέτη, εκτέλεση και διάδοση μέσων και υπηρεσιών σχετικών με την διαφήμιση και τις δημόσιες σχέσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και σε κάθε ελληνική ή αλλοδαπή εταιρία είτε υφιστάμενη σήμερα είτε συσταθησόμενη μελλοντικά, των οποίων η δραστηριότητα θα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας. 3. Η παραγωγή και σχεδίαση εντύπων, σημάτων και λογοτύπων είτε πρωτότυπα είτε αναπαραγωγές παλαιοτέρων για λογαριασμό οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας. 4. Η έκδοση, η εκτύπωση και η αναπαραγωγή είτε με δικά της μέσα είτε με μέσα τρίτων, οποιασδήποτε έντυπης εργασίας. 5. Η έκδοση, η εκτύπωση και η αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας ή μέσων πληροφορικής. 6. Η διαφήμιση με τη μέθοδο του άμεσου μάρκετινγκ και η εφαρμογή τόσο του εμπορικού όσο και του κοινωνικού και οποιασδήποτε άλλης μορφής μάρκετινγκ. 7. Η παραγωγή, κατασκευή, συντήρηση και εμπορία κάθε είδους διαφημιστικού υλικού (έντυπου, οπτικοαουστικού, ακουστικού, οπτικού, ψηφιακού) και γενικά κάθε είδους εξοπλισμού, πινακιδίων, ειδών σηματοδότησης επαγγελματικών και εκθεσιακών χώρων και εν γένει κατασκευών για την προβολή και διαφήμιση προϊόντων και εταιρειών. 8. Η επιμέλεια βιτρινών, επιτοιχίων και επιδαπέδιων πάγκων καθώς και περιπτέρων – stands, είτε σε δημόσιους χώρους είτε εντός καταστημάτων, εκθέσεων και συνεδρίων. 9. Η διοργάνωση, εξυπηρέτηση, διακοσμητική κάλυψη Συνεδρίων, Σεμιναρίων και Εμπορικών εκθέσεων ή και επιδείξεων καθώς και η παρουσίαση προϊόντων σε αυτά. 10. Η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων προσώπων στην αγορά και η ανάπτυξη των πωλήσεων συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης αντιπροσωπειών και της μεσιτείας σχετικά με εμπορικές συμφωνίες. 11. Η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων προσώπων στην αγορά και η ανάπτυξη των πωλήσεων. 12. Η έκδοση και κυκλοφορία, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών, βιβλίων, οδηγών, εντύπων (πλην εφημερίδων, περιοδικών), καθώς και η δωρεάν διανομή δειγμάτων προϊόντων και εντύπων τρίτων προσώπων στο καταναλωτικό κοινό για διαφημιστικούς λόγους. 13. Η διενέργεια μεταφορών με ίδια ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας. 14. Η παροχή συμβουλών σε τρίτους για θέματα μάρκετινγκ, διαφήμισης, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. 15. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και η συμμετοχή σε δίκτυα ή κανάλια διανομής προϊόντων και υπηρεσιών. 16. Η ανάληψη και παροχή υπηρεσιών σχετικών με χορηγίες. 17. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση εργασιών σχετικών με πλαστικές, μαγνητικές, «έξυπνες κάρτες» («smart cards»). 18. Η ανάλυση εμπορικών, στρατηγικών και λοιπών προγραμμάτων και η παροχή αντιστοίχων συμβουλών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 19. Η υποβολή προτάσεων και η στρατηγική δωροθεσιών, η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και επιλογή δώρων και λοιπών ειδών, καθώς και η ανάληψη σχετικών αντιπροσωπειών. 20. Η εκπαίδευση πωλητών. 21. Η δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης σχέσεων πελατείας (CRM) και η παροχή αυτών σε τρίτα πρόσωπα στην οποία συμπεριλαμβάνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.2472/97, ιδίως: α) η ανάπτυξη μεθόδων διαμόρφωσης σχέσεων προϊόντων και υπηρεσιών με διαφόρους πελάτες. β) η διαχείριση επαφών και σχέσεων με πελάτες, εκστρατειών πωλήσεων, συμβολαίων παροχής υπηρεσιών, επικοινωνίας, προσφορών, επιβράβευσης καλών πελατών, μεθόδων τηλεπωλήσεων και τηλεμάρκετινγκ. γ) ο διαχωρισμός των πελατών σε ομάδες – στόχους (target groups). δ) η υποστήριξη καναλιών/δικτύων διανομής προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, καθώς και κλήσεων πελατών. ε) η παρακολούθηση προϊόντων/υπηρεσιών ανά πελάτη. 22. Η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής των ανωτέρω ή συναφών προϊόντων ή υπηρεσιών. 23. Η ενοικίαση και εκμίσθωση κάθε είδους χώρων σε τρίτους.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση