Βρέθηκαν 77 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VSPARTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801929646
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166189101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801930160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166210901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΟΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801439473
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156863501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801438243
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156835501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΛΑΡ ΡΕΣ VII ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801396259
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155910701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΛΑΡ ΡΕΣ VI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801377915
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155522301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΤΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801359682
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155108201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801330363
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154540101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΛΑΡ ΡΕΣ V ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801301785
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153900801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση