ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 28 , ΑΘΗΝΑ, 11527

ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 28 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800931970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145218101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-02-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-02-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Senfluga Energy Infrastructure Holdings S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 28
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

(α) η απόκτηση, συμμετοχή και διαχείριση εταιρειών, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ειδικότερα στον τομέα των υποδομών φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου και οποιωνδήποτε διασυνδέσεων αυτών, εγκαταστάσεων Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) και Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), η διαχείριση και επαναεριοποίηση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού καυσίμων και των εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Μικρής Κλίμακας (SSLNG), καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες υποδομών φυσικού αερίου). (β) η διεξαγωγή οποιασδήποτε παρεπόμενης δραστηριότητας, που σχετίζεται με αυτές της παραγράφου (α), συμπεριλαμβανομένης της παροχής ή λήψης χρηματοδότησης.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση