ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 36 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12137

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 36 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154076482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145931201000 ↗
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-04-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 36
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Σύνδεση