Βρέθηκαν 49 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802331253
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174465901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

APHAEA WELLBEING Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802319983
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174260801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102602808
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167573801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΟΜΕΣ 101 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801881462
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165106901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145901138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162716401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TECHNOPOOL HELLAS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801732782
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162345501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΧΕΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101810753
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162901601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CAVA VITAE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801312401
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154145701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση