ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 155 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15772

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 155 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140248076
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146513501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-05-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-05-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 155
  Πόλη:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση