Βρέθηκαν 57 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΡΙΝΑ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133630970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170733301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 168052760
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171202801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052591339
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158052101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ PROTONIUM ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996826333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152764901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054419418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149064801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΑΦΕΝ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801038690
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147576801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033027157
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146238601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DOCTOR NEXT TO ME Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800869936
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143485601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση