ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 20 , ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 14565

ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 20 , ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800999454
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146648601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-06-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-06-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΥΡΟΠΡΟΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
PIROPROLIPSI TECHNIKI IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 20
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Η κατασκευή έργων πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, πυράντοχων κουφωμάτων, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, πυροφραγμών και ηλεκτρομηχανολογικών, β) Η εισαγωγή – εξαγωγή, η εμπορία (λιανική και χονδρική) και προμήθεια, συντήρηση και εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης πυρανίχνευσης, συναγερμών και ασφαλείας, πυράντοχων θυρών, πυροκουρτίνων, πυροφραγμών, πυράντοχων υαλοστασίων και πυράντοχων ρολών, γ) Η εισαγωγή – εξαγωγή, η εμπορία (λιανική και χονδρική) και προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών ειδών, η μελέτη, σχεδιασμός συστημάτων πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, συναγερμού, ασφάλειας δ) Η εισαγωγή – εξαγωγή, η εμπορία συσσωρευτών και μπαταριών και φωτιστικών ασφαλείας. ε) Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών που αφορούν την προώθηση, προβολή, διαμεσολάβηση, πώληση, μίσθωση, διαφήμιση, διαχείριση και λειτουργία (management) των πάσης φύσεως υλικών και συστημάτων, ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας και η εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων για το μάρκετινγκ την προώθηση και προβολή των εμπορικών τους προϊόντων και υπηρεσιών. στ) Οι πρακτορεύσεις και αντιπροσωπείες ημεδαπών η αλλοδαπών οίκων που ασκούν ομοειδή η σχετική δραστηριότητα προς τον σκοπό της εταιρείας. ζ) Η παροχή τεχνογνωσίας και η υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε ενδιαφερομένους επενδυτικούς φορείς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71121306 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Κύρια
33121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
33121902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δευτερεύουσα
33121903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
43221101 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) Δευτερεύουσα
43221103 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
43221105 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ (ΣΠΡΙΝΚΛΕΡ) Δευτερεύουσα
43291900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
45311231 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
45311235 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45321225 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
45401020 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ Δευτερεύουσα
46431108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691568 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46691981 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46692003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46731645 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ Δευτερεύουσα
47524961 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ Δευτερεύουσα
47545415 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47788628 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΤΩΝ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑ Δευτερεύουσα
47788818 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
71121301 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Δευτερεύουσα
84251100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Δευτερεύουσα

Σύνδεση