Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΑΣ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801473699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157579701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ MP HELLAS MON ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800914008
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144794001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 136954029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119973601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ. ΚΑΙ Α. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997838446
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9510501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΖΕΠΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 024172719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8661201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΑΡΜΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999056339
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6924301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MODILE BATTERY E.E.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999205964
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6223201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΤΟΒΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095214104
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6204501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση