Βρέθηκαν 52 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Χ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ-Π ΠΛΕΥΡΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801279891
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153394401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037537911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153233501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHRISTINA VISAN TOY MIHAI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 172375164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151899801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052706817
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147150601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NK SECURITY Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801018678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147069201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATTICA FORCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998402060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8095701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση