ΓΚΑΤΕΞ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΝΑΡΗ 12 , ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, 15354

ΓΚΑΤΕΞ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΑΝΑΡΗ 12 , ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 093573836
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2460401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-06-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-06-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΓΚΑΤΕΞ Α.Ε.
GKATEX A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΝΑΡΗ 12
  Πόλη:
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς (αγορά και μεταπώληση) κάθε είδους απολυμαντικών απορρυπαντικών, χαρτικών και συναφών εν γένει ειδών, που απευθύνονται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης. 2) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ιατρικών εν γένει μηχανημάτων εξαρτημάτων, ορθοπεδικών ειδών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων κλπ, καθώς και των ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών , καθώς και συναφών ειδών που αφορούν το χώρο της υγείας. 3) Η προμήθεια από εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και η παραγωγή, και εμπορία ιατρικών εν γένει ενδυμάτων, επαγγελματικού ιματισμού απευθυνόμενου σε νοσοκομεία , ξενοδοχεία , εστίαση και γενικά σε οιαδήποτε επαγγελματική κατηγορία απαιτείται ιματισμός 4) η Παροχή συναφών προς τα ανωτέρω υπηρεσιών. 5) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ειδών στρωματοποιΐας. 6) το Ηλεκτρονικό εμπόριο. 7) Η αντιπροσώπευση εταιρειών που παράγουν τα ως άνω είδη με σκοπό το κέρδος. 8) οι εξαγωγές των ανωτέρω περιγραφομένων ειδών σε Ευρώπη και σε τρίτες χώρες. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: 1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες. 2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 3. Να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε. 4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 5. Να αγοράζει και μισθώνει οποιαδήποτε μηχανήματα και μεταφορικά μέσα. 6. Να πραγματοποιεί πράξεις ή ενέργειες που βρίσκονται σε άμεση σχέση με τους σκοπούς της. Ο ανωτέρω σκοπός είναι επιτρεπτός εφόσον δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και ληφθούν οι απαραίτητες άδειες, όπου αυτές απαιτούνται.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46441206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κύρια
46121305 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46141308 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46161200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46441201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46691956 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46691972 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ) ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46751103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47767803 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47788401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση