Βρέθηκαν 70 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SANGUEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801770018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163000801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HRISTO YAKINOV PRODAN TOY EVGENI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 179369719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161371601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΡΟΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801534140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158658801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 053930862
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2390001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΥΡΙΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 148694218
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151765801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CAAN HELLAS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801155464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150363901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GD BOARD ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801007480
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146826901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΓΚΑΤΕΞ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΣΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 093573836
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2460401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LINGERIE ΑΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800998330
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146628101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση