ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΟΕ

Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 , ΑΘΗΝΑ, 11251

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΟΕ


Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801038180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147563901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-09-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-09-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NETOURWORK

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Η εταιρεία Καινοτόμες Δικτυώσεις Ο.Ε εξειδικεύεται στη διενέργεια ψηφιακών διαφημιστικών δράσεων προβολής και δικτύωσης για επιχειρήσεις και οργανισμούς, αξιοποιώντας προηγμένες πολυμεσικές και πολυτροπικές τεχνολογίες. Διοργανώνει εξολοκλήρου και συμμετέχει στη διοργάνωση ψηφιακών δράσεων προβολής όπως: • Ολοκληρωμένα Ψηφιακά Γεγονότα (digital virtual summit) • Ψηφιακές Εκθέσεις (digital virtual expo) • Ψηφιακά Συνέδρια (digital conference) • Ψηφιακές Παρουσιάσεις (online presentation) • Ψηφιακά εκπαιδευτικά σεμινάρια προβολής διαφήμισης (online training) • Ψηφιακούς Διαγωνισμούς Προβολής (digital contest) • Ψηφιακές Επαγγελματικές Συναντήσεις (online B2B) • Ψηφιακές παρουσιάσεις εξοικείωσης (digital familiarization presentations) Σκοπός της εταιρείας είναι : 1) Υπηρεσίες τουριστικής προβολής, 2) Ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 3) Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, 4) Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, 5) Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία, 6) Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης . 7) Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και συναλλαγές με τρίτες χώρες σε όλους τους σκοπούς της εταιρείας. 8) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, 9) Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων, 10) Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, 11) Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 12) Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 13) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση