Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΝΣΟΥΡ ΑΚΙΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106669373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169660701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996690230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161388101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801038180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147563901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΞΤΡΑΜΠΙΤ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800953311
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145645401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

NOK TECHNOLOGY PRODUCTS (ΝΟΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800705051
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137537301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΙΚΑΒΕΡ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800554858
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129109401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΑΡΧΕΙΟ)ΚΡΕΑΤΑ ΔΙΡΦΥΣ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800422200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121665101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση