ΚΟΥΡΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 13 , ΒΟΥΛΑ, 16673

ΚΟΥΡΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 13 , ΒΟΥΛΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801039270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147591701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-09-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-09-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΟΥΡΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
KOURIOS MON IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 13
  Πόλη:
ΒΟΥΛΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΟΥΛΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: - Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων (Κύρια) [ΚΑΔ: 66.30.10.00] - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης [ΚΑΔ: 68.32.00.00] - Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών [ΚΑΔ: 66.19.91.00] - Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης [ΚΑΔ: 70.22.00.00] - Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. [ΚΑΔ: 85.59.00.00] - Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών [ΚΑΔ: 50.10.00.00] - Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών [ΚΑΔ: 66.19.91.00] - Υπηρεσίες παροχής καταλύματος χωρίς παροχή εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου [ΚΑΔ: 55.90.14.02] - Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό [ΚΑΔ: 49.32.12] - Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό [ΚΑΔ: 77.11.10.01] - Χονδρικό εμπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό [ΚΑΔ: 46.49.33.29] - Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης [ΚΑΔ: 46.90.10.02] - Λιανικό εμπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό [ΚΑΔ: 47.64.65.49] - Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή [ΚΑΔ: 62.03.12] - Κατασκευή οικιστικών κτιρίων [ΚΑΔ: 41201000]. - Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση [ΚΑΔ: 68201203]. - Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (Νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) [ΚΑΔ: 41203000]. - Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε ανατπυξιακά προγράμματα [ΚΑΔ: 70221105]. - Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών [ΚΑΔ: 71120000]. - Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική [ΚΑΔ: 46691551]. - Χονδρικό εμπόριο μετρητών παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή ηλεκτρικής ενέργειας [ΚΑΔ: 46691956]. - Χονδρικό εμπόριο φυσικού μελιού [ΚΑΔ: 46382924]. - Χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου [ΚΑΔ: 46331303]. - Χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων [ΚΑΔ: 46371002]. - Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) [ΚΑΔ: 46771012].


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κύρια
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
46371002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46382924 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
46691551 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
46691956 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) Δευτερεύουσα
68201203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση