Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

COMBO BOOKS ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800481512
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124775501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094447412
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2425801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094472918
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123751501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΝΤΙΔΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 092548264
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-1981
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

TEKA SYSTEMS Business Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094081090
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124382401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-08-1980
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση