Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

RUTECH ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999861955
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121812501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

INTRACOM DEFENSE Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099773520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6657001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099936189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4127301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094447412
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2425801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094128622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 358101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-1983
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

TEKA SYSTEMS Business Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094081090
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124382401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-08-1980
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση