Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MAVILI EXPORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802025956
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168400201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

SATO - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094047115
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121755007000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-1974
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση