Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 108709334
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122109801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 108733094
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121801301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998384558
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9221801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση