Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139246488
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161002501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FYSTIKI SHOP ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800792941
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141087401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KALDI ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800703358
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137445301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NUTISSIMO (ΝΟΥΤΙΣΙΜΟ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998976539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9526501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΑΜΠΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 093282443
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1032601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-1983
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση