Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΚΟΛΙΒΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801863980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164781201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERBA GROW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801125287
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149677401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIEM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094141908
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 370401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094074001
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 274701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-1971
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094035988
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 276601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-1970
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση